Pripravili smo končno poročilo študije ocene velikosti populacije medveda v Dinaridih in Alpah. Poročilo je nastalo pod okriljem akcije C.5 »Optimizacija enotnega spremljanja varstvenega statusa rjavega medveda na ravni populacije«. Cilj je bil vzpostaviti robusten in učinkovit monitoring medveda na našem projektnem območju. Genetika je eno pomembnejših orodij, ki nam lahko pri tem pomaga, saj na podlagi genetskih izsledkov iščemo zanesljive odgovore na vprašanja o populacijah prostoživečih vrst – o njihovi velikosti, dinamiki in njihovih dolgoročnih varstvenih perspektivah.

Cilj prvega dela študije je bil pridobiti čim boljšo oceno številčnosti medvedov v SZ Dinaridih v Sloveniji in na Hrvaškem. Drugi del študije pa obravnava bolj temeljne parametre – genetsko pestrost in efektivno velikost populacije, enega izmed najpomembnejših parametrov v evolucijski in varstveni biologiji.

Če vas zanima, kam smo vlagali naš trud v zadnjih letih, vas vabimo, da si preberete poročilo. Bilo je veliko dela, ki pa je prineslo zanimive in vznemirljive rezultate.