Predstavljanje LIFE DINALP BEAR projekta i istraživanja smeđeg medvjeda u Hrvatskoj održali smo 25. i 26. rujna 2017. godine na dva talijanska sveučilišta, Sveučilište Sapienza u Rimu te Sveučilište u Pisi. U Rimu je predavanje održano za 12 doktoranda na Odjelu za okolišnu i evolucijsku biologiju dok je u Sveučilištu u Pisi održano za diplomske studente na Veterinarskom fakultetu. Prezentaciji je zbog kratkog roka organizacije prisustvovalo 19 studenata, ali veći broj studenata i profesori koji su bili spriječeni izrazili su čvrstu volju za sudjelovanjem u razmjeni novosti vezanih uz projekt. Nakon prezentacija vodila se zanimljiva i plodna rasprava te su se utemeljile osnove za buduću suradnju između Sveučilišta.