Tijekom prosinca 2015. postavljene su tehničke zapreke (t.j. ograda od žilet žice) duž Slovenske strane granice sa Hrvatskom kao mjera opreza zbog krize sa migrantima. Ekipa projekta LIFE DINALP BEAR je duboko zabrinuta da će tehničke zapreke duž Slovensko-Hrvatske granice izazvati poremetnju normalnog ponašanja divljih životinja i da bi mogle ugroziti životnu sposobnost populacija velikih zvijeri, uključujući smeđeg medvjeda. Povrh toga, one će ugroziti ciljeve projekta LIFE DINALP BEAR. Stoga smo kao odgovor napisali izjavu koju možete naći ovdje.

Foto: Martin Lindič, Miha Krofel