AKCIJA F.3 – Varstveni načrt po LIFE projektu

Varstveni načrt po LIFE projektu bo zagotovil, da se bodo rezultati projekta uporabljali tudi po koncu projekta in da bodo aktivnosti uvedene v okviru projekta postala redna praksa pri čezmejnem upravljanju z rjavim medvedom v projektnem območju.

Varstveni načrt po LIFE projektu bo izdelan z namenom ureditve odgovornosti in dejavnosti, ki so se začele v okviru projekta in se bodo nadaljevale tudi po koncu projekta:

 • Vključitev skupnih smernic v nacionalne načrte upravljanja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji (Provincia Autonoma di Trento) (Akcija A.6).
 • Redna uporaba ukrepov za zmanjševanje konfliktov, ki se bodo izkazale kot učinkovite v okviru projekta (Akciji C.1 in C.2).
 • Uporaba priročnika “Smernice za presojo vplivov na okolje (EIA) ” pri na presoji vplivov na okolje na območjih prisotnosti medveda (Akcija C.3).
 • Stalno delovanje električnih ograj vzdolž izbranih odsekih avtocest v Sloveniji in na Hrvaškem ter drugi ukrepi za zmanjšanje trčenju vozil (Akcija C.4).
 • Optimizirano spremljanje ohranitvenega statusa rjavega medveda na ravni populacije bo opredeljeno v skupnih smernicah kot osnova za dejavnosti, ki bodo vključene v nacionalnih / regionalnih načrtih upravljanja (Akcija C.5).
 • Spletna stran Ekoturizem bo delovala tudi po koncu projekta in služila pri promociji rjavega medveda v različnih turističnih aktivnostih (Akcija C.6).
 • Trupla povoženih parkljarjev bodo še naprej uporabljena za namene dodatnega hranjenja medvedov, če se bo to izkazalo za učinkovito. (Akcija C.7).
 • Delujoča internetna podatkovna baza (Akcija C.8).
 • Delujoč sistem za modeliranje scenarijev velikosti populacije rjavega medveda in upravljanja z vrsto (Akcija C.9).
 • Novoustanovljeni intervencijski skupini bodo delovali tudi po koncu projekta, in sicer ena v pokrajini Veneto in ena na Hrvaškem (Akcija C.10).
 • Nadaljevanje z organizacijo delavnic za šole in uporaba informacijskih tabel (Akcija E.1).
 • Uporaba info-točk na konfliktnih vročih točkah (Akcija E.3)
 • Spletna stran projekta ter Facebook in Twitter profil bodo še naprej aktivni (Akcija E.4).

Zadnje F.3 akcije:

V Severni Ameriki zainteresirani za naše medovarne kompostnike

Medovarni kompostniki, razviti v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR v Sloveniji, so pomemben ukrep za zmanjševanje pogostosti zahajanja medvedov v [...]

Pastirski psi varujejo drobnico tudi po zaključku projekta

Pastirski psi so eden izmed najbolj učinkovitih načinov varovanja pašnih živali pred napadi medvedov in volkov. V projektu LIFE DINALP [...]

Spoznavajte medveda na gozdni učni poti in v gozdni hiši Mašun

Ob letošnjem tednu gozdov je 24. 5. 2021 potekala otvoritev gozdne učne poti in stalne razstave o velikih zvereh na [...]

Medovarne smetnjake po našem zgledu postavlja tudi Carnivora Dinarica

Na Zavodu za gozdove Slovenije tudi po koncu nagrajenega projekta LIFE DINALP BEAR nadaljujemo s postavljanjem medovarnih ohišij za smetnjake, [...]

Dobre prakse projekta LIFE DINALP BEAR živijo naprej

V okviru projekta Opazujem-varujem, v katerem sta sodelovala Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Kočevsko, smo strokovnjaki Zavoda za gozdove [...]

Rok Černe – Ime tedna na Valu 202

Navdušenje, ki ga je projektna ekipa izkusila prejšnji teden po zmagi za najboljši projekt LIFE s področja »Varstvo narave« se [...]