D.1 KONFLIKTNO VEDENJE

D.2 MEDVEDI IN PROMET

D.3 PREPOZNAVNOST PROJEKTA