AKCIJA F.4 – Neodvisna finančna revizija

Ob koncu projekta se bo izvedla revizija s strani zunanje specializirane revizijske družbe kot to zahtevajo Skupne določbe LIFE + 2013 in druge nacionalne zakonodaje.

Zadnje F.4 akcije: