E.1 OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

E.2 URADNI POOBLAŠČENCI

E.3 INFO TOČKE

E.4 PROJEKTNA SPLETNA STRAN

E.5 MEDIJI

E.6 PROJEKTNO POROČILO