Projektne akcije so bile skrbno in temeljito zasnovane z namenom doseganja zastavljenih ciljev. Naš namen je oblikovati mednarodni, interdisciplinarni projekt, ki se bo loteval kompleksnih in raznolikih izzivov ohranjanja rjavega medveda v politično in fizično razdrobljeni krajini severnih Dinaridov in Alp.

 

A. PRIPRAVLJALNE AKCIJE, PRIPRAVA UPRAVLJAVSKIH IN AKCIJSKIH NAČRTOV

C. VARSTVENE AKCIJE

D. SPREMLJANJE VPLIVA PROJEKTNIH AKCIJ

E. OZAVEŠČANJE JAVNOSTI IN RAZŠIRJANJE REZULTATOV

F. IZVEDBA IN RAZVOJ PROJEKTA