Informativni material

Play Decide_Človek in rjavi medved v Sloveniji (igra vlog s kartami)

LIFE DINALP BEAR Layman’s Report – Poljudno poročilo

26. IBA konferenca “LIFE WITH BEARS”, Ljubljana, sept 2018 – Knjiga povzetkov

                        Smernice

Priročnik za vključevanje povezljivosti in primernosti prostora za medveda v prostorsko načrtovanje

Priročnik za obravnavo škod po zvereh

Kodeks »Obisk v naravi« – smernice spoštljivega obnašanja v naravi v Sloveniji 

Pastirsi psi – priročnik projekta LIFE DINALP BEAR

Priročnik za učitelje – MEDVED KOT MODELNI ORGANIZEM PRI POUKU BIOLOGIJE

Priročnik za učitelje – DELOVNI LISTI

Priročnik za učitelje – Predstavitev po sklopih delavnic Z RAZLAGO DIAPOZITIVOV

Priročnik za razumevanje in reševanje konfliktov med človekom in velikimi zvermi (Seth M. Wilson)

Nepotrošna raba rjavih medvedov v turizmu: smernice za odgovorno ravnanje

                           Brošure

Brošura – Rjavi medved v Dinaridih in Alpah

Ne povabimo medveda na kosilo – Preprečevanje dostopa medvedom do odpadnih virov hrane

                         Projektno glasilo

Projektno letno glasilo št. 1 – Življenje z medvedi

Projektno letno glasilo št. 2 – Življenje z medvedi

Projektno letno glasilo št. 3 – Življenje z medvedi

Projektno letno glasilo št. 4 – Življenje z medvedi

Projektno letno glasilo št. 5 – Življenje z medvedi

                          Zloženke

Varno in odgovorno v naravi

Medvedu prijazen turistični zemljevid

Podprite sobivanje z velikimi zvermi

Invitation letter to 26th IBA Conference

Discover Dinarics info kartica – knjižno kazalo

Podprite medvedu prijazne produkte

Discover Dinarics (v SLO, ANG, HR, NEM, ITA in FR)

Sobivanje z medvedom 1

Sobivanje z medvedom 2

Sobivanje z medvedom 3

Preprečevanje povoza medvedov na cestah in železnicah v Sloveniji

Preprečimo medvedom dostop do hrane človeškega izvora

Kako se vesti na območju prisotnosti medveda

Zloženka – “Medvedu prijazno”

                          Plakati

Rjavi medved in sobivanje z njim 1

Rjavi medved in sobivanje z njim 2

Rjavi medved in sobivanje z njim 3

Projektni dokumenti

Final report of LIFE DINALP BEAR project

                              Preprečevanje konfliktov

Feeding site use and food type preference of brown bears in Slovenia (Akcija C.7)

Guidelines for bear intervention groups (Akcija A.1)

Protokol za delovanje intervencijske skupine (Akcija E.2)

Maps showing density of different types of damages caused by bears in Slovenia (Akcija A.1)

Analysis of occurrence of human-bear conflicts in Slovenia and neighbouring countries (Akcija A.1)

Načrt izvajanja ukrepov za zaščito premoženja pred medvedi in zmanjšanja pogostnosti zahajanja medvedov v naselja (SLO, abstract in ENG) (Akcija C.1)

Navodila za montažo medovarnih kompostnikov

Proper use and operation of the bear-proof garbage cans and compost bins in the “hot-spots” – overall report (Akcija C.1)

Report on implemented measures in Ig (Akcija C.1)

Report on implemented measures in Loška dolina (Akcija C.1)

Report on implemented measures in Rakitna (Akcija C.1)

Report on implemented measures in Kostel (Akcija C.1)

Report on implemented measures in Ribnica and Sodražica (Akcija C.1)

Poročilo o zaznanih nelegalnih odlagališčih s pomočjo telemetrije (SLO, abstract in ENG) (Akcija C.1)

Damage prevention within LIFE DINALP BEAR project (Poročilo; Akcija C.2)

                            Preprečevanje smrtnosti v prometu

Impact of bear-vehicle collisions on Slovenian-Croatian brown bear population and its expansion into the Alps (report) (Action A.4)

Action plan for the implementation of the mitigation measures in Slovenia 30.6.2015 (Akcija A.4)

Action plan for the implementation of the mitigation measures in Croatia (Akcija A.4)

The effect of improper rubbish bins on highways to the attraction of bears on highways (Akcija A.4)

Garbage bins plan (Akcija A.4)

Evaluation (monitoring) of the effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related bear mortality 2015 (Akcija D.2)

Evaluation (monitoring) of the effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related bear mortality 2016 (Akcija D.2)

Evaluation (monitoring) of the effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related bear mortality 2017 (Akcija D.2)

Monitoring of the effectiveness of mitigation measures in Slovenia_2018 (Akcija D.2)

Monitoring of the effectiveness of mitigation measures in Slovenia_2019 (D.2)

Effectiveness of implemented measures on Croatian highway_Final report (D.2)

Effectiveness of mitigation measures on Croatian highway, monitored with camera-trapping (D.2)

Radio-collared brown bear movements around the highway RIJEKA-ZAGREB in Croatia (D.2)

Video surveillance near the sensors of dynamic traffic signs in Slovenia_examples in 2018 (D.2)

Video surveillance near the sensors of dynamic traffic signs in Slovenia_examples in 2019 (D.2)

                             Upravljanje s populacijo

Implementing robust genetic monitoring – workshop report and best practice recommendations (Action F.2)

Vplivni dejavniki nastanka konfliktov z medvedom (Bordjan et al.2019; poročilo D.1)

Monitoring of bears exhibiting conflict behaviour and effectiveness of mitigation measures in conflict hot-spot areas (Report D.1 in Italian; PAT 2019)

Monitoring of bears exhibiting conflict behaviour and effectiveness of mitigation measures in conflict hot-spot areas (D.1, Abstract in English; PAT 2019)

Guidelines for transboundary monitoring of brown bears in NW Dinaric Mountains and the Alps (Skrbinšek et al. 2019; Akcija C.5)

Expansion of bears from Dinaric Mountains into South-Eastern Alps (Skrbinšek et al. 2019; Akcija C.5)

Smernice za harmonizacijo in optimizacijo monitoringa populacije rjavega medveda (Slovenija) [Bordjan et al.2019; poročilo C.5]

Uporabnost sistematičnih štetij medvedov v mreži stalnih števnih mest za spremljanje populacijske dinamike, relativne rodnosti populacije in zastopanosti samic z mladiči (Jerina et al.2019; poročilo C.5)

Reconstruction of brown bear population dynamics in Slovenia and Croatia for the period 1998-2018 (Jerina & Polaina et al. 2018; poročilo C.5)

Genetic estimates of census and effective population sizes of brown bears in northern Dinaric Mountains and south-eastern Alps (Skrbinšek et al. 2017; poročilo C.5)

2019 Annual population status report for brown bears in Northern Dinaric Mountains and South-Eastern Alps (Action C.5)

2018 Annual population status report for brown bears in Northern Dinaric Mountains and Central Eastern Alps (Akcija C.5)

2017 Annual population status report for brown bears in Northern Dinaric Mountains and Central-Eastern Alps (Akcija C.5)

2016 Annual population status report for brown bears in Northern Dinaric Mountains and Eastern Alps (Akcija C.5)

2015 Annual population status report for brown bears in Northern Dinaric Mountains and Eastern Alps (Akcija C.5)

Guidelines for Common Management of Brown Bear in the Alpine and Northern Dinaric Region (Akcija A.6)

Management plan for brown bear (Ursus arctos L.) in Croatia, Zageb 2019 (Akcija A.6)

Smernice za poenoteno upravljanje rjavega medveda na območju Alp in severnih Dinaridov (Akcija A.6)

Načrt vzpostavitve krmljenja medvedov z mrhovino na 22 izbranih krmiščih in spremljanje učinkovitosti krmljenja (Akcija A.5)

Prostorska in časovna razpoložljivost mrhovine prostoživečih parkljarjev kot vir hrane za medvede v Sloveniji (Akcija A.5)

Poročilo o vplivu smrtnosti medvedov v prometu na slovensko-hrvaško populacijo in njeno razširjanje proti Alpam (Akcija A.4)

Analysis of spatial connectivity and preparation of environmental impact assessment guidelines (Akcija A.3)

Brown bear habitat suitability map based on the probability of use (Action A.3)

Map of variation in the probability of connectivity decrease (Action A.3)

                              Ekoturizem

Projekt LIFE DINALP BEAR in oznaka Medvedu prijazno – Poročilo delavnice z uporabniki oznake Medvedu prijazno (Akcija C.6)

Nepotrošna raba rjavih medvedov v turizmu: smernice za odgovorno ravnanje (Akcija C.6)

Priprava predloga za ureditev opazovanja medveda v Sloveniji – Posvet “Medved kot vrednota v turizmu” (Akciji C.6, F.2; v SLO)

                              Odnosi javnosti

Focus groups technical report (Akcija A.2)

Public attitudes, perceptions, and beliefs about bears and bear management – technical report (Akcija A.2)

Analiza vprašalnikov za lovske organizacije (Akcija C.6)

Project visibility and public acceptance of bears and bear management (Majić Skrbinšek et al. 2019; Final report Action D.3)

Communication in large carnivore conservation and management, 16th to 18th April 2018 – WORKSHOP PROCEEDINGS (Akcija E.1)

Sporočila za medije

23.10.2020 – Projekt LIFE DINALP BEAR je najboljši!

20.6.2019 – Odnos javnosti do rjavega medveda in upravljanja z njim opredeljuje družbeno nosilno kapaciteto

19.6.2019 – Pastirski psi in varovanje pašnih živali pred velikimi zvermi

16.5.2019 – Vključevanje varstvenih ukrepov za rjavega medveda v prostorsko načrtovanje oziroma pri načrtovanju posegov v prostor

11.2.2019 – Podpora znanosti k ohranitvenemu upravljanju medveda v Sloveniji – komentar aktualnih dilem v družbi

6.2.2019 – Zakaj je odstrel rjavega medveda pomemben za njegovo ohranjanje

14.9.2018 – Srečanje strokovnjakov za medvede iz celega sveta na konferenci v Ljubljani

4.10.2017 – Zaključena nova ocena številčnosti populacije vrste rjavi medved v Sloveniji

27.7.2017 – S spremljanjem gibanja medvedov do boljšega sobivanja z njimi

10.5.2017 – Medovarni smetnjaki – pomemben ukrep za lažje sobivanje z medvedi

12.10.2016 – Medovarni kompostniki – pomemben ukrep za zmanjšanje konfliktov med ljudmi in medvedi

3.6.2016 – Interaktivni portal pri rjavih medvedih v ZOO Ljubljana

15.2.2016 – Dinamični prometni znaki opozarjajo voznike o prisotnosti medvedov in ostalih velikih prostoživečih živali ob cestišču

25.1.2016 – Medvedji dan – prvi seminar o nepotrošni rabi medvedov v turizmu

1.12.2015 – Pomoč rejcem drobnice in čebelarjem na območju prisotnosti rjavega medveda

16.10.2015 – Ocenjevanje številčnosti medvedov s pomočjo genetike

15.4.2015 – Kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda

Poljudni članki

Maj 2015 – Kmečki Glas_Preprečevanje nastajanja škod na drobnici

Avgust 2015 – Kmečki glas_Kako ravnati ob srečanju z medvedom

September 2015 – Slovenski čebelar_Kako varovati čebelnjake pred napadi medvedov

September 2015 – Lovec_Medvedi in genetika – novi izzivi za novo desetletje

Oktober 2015 – Lovec_Projekt celovitega upravljanja in varstva medveda v severnih dinaridih in Alpah

December 2015 – Čebelje paše v Sloveniji_Varovanje čebelnjakov pred napadi medvedov

December 2015 – Lovec_Povozi medvedov na cestah in železnicah

Februar 2016 – Kraški obzornik_Varovanje drobnice pred velikimi zvermi s pomočjo visokih električnih mrež

Marec 2016 – Občinsko glasilo občine Hrpelje-Kozina_Varovanje drobnice pred velikimi zvermi s pomočjo visokih električnih mrež

Marec 2016 – Burja – glasilo občine Komen_Varovanje drobnice pred velikimi zvermi s pomočjo visokih električnih mrež

April 2016 – Carnivore Damage Prevention News_LIFE DINALP BEAR: A project to increase tolerance toward bears through conflict mitigation and the development of a population management approach (ENG)

April 2016 – Carnivore Damage Prevention News_Comparison of the occurence of human-bear conflicts between the northern dinaric mountains and the south-eastern Alps (ENG)

April 2016 – Carnivore Damage Prevention News_Bear management: The case of a bear attack on humans in Trentino, Italy (ENG)

April 2016 – Carnivore Damage Prevention News_Defining, preventing and reacting to problem bear behaviour in Europe (ENG)

Julij 2016 – Trdoživ_Srečanja z rjavim medvedom

Avgust 2016 – SloMedia.it_Kako se vesti ob morebitnem srečanju z medvedom

Avgust 2016 – Suhorobar_Projekt RJAVI MEDVED na OŠ Sodražica

Avgust 2016 – Kraški obzornik_Kako se vesti ob morebitnem srečanju z medvedom

Avgust 2016 – Proteus_Odgovoren naravoslovni turizem je naložba v nas same

September 2016 – Pivški list_Kako se vesti ob morebitnem srečanju z medvedom

September 2016 – Občinsko glasilo občine Hrpelje-Kozina_Kako se vesti ob morebitnem srečanju z medvedom

September 2016 – Delo_Odgovoren naravoslovni turizem je naložba v nas same

December 2016 – Lovec_Odgovoren naravoslovni turizem je naložba v nas same

April 2017 – Kmečki glas_Pastirski psi so odlični varuhi drobnice

Junij 2017 – STA_Odnos javnosti do medveda ključen za učinkovito načrtovanje ukrepov

September-oktober 2017 – Suhorobar_Zaključena nova ocena številčnosti populacije vrste rjavi medved v Sloveniji

December 2017 – Kmetovalec – Priloga Gozd in obnovljivi viri_Izzivi pri upravljanju populacije rjavega medveda

December 2017 – Brezovica.si_Kako se vesti ob morebitnem srečanju z medvedom ali volkom

Januar 2018 – Oddih, priloga Dnevnika_Medvedu prijazen obisk

Marec 2018 – Obrh-Glasilo občine Loška Dolina_Medovarni kompostniki in smetnjaki za lažje življenje z medvedi

Junij 2018 – Gozdarski Vestnik_Projekt LIFE DINALP BEAR za celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah

Junij 2018 – Trdoživ_Discover Dinarics – odgovorna nepotrošna raba medvedov v turizmu

Julij 2018 – Natura 2000 branding_Bear friendly products promoting the coexistence between bears and humans

Julij-avgust 2018 – Lovec_Genetika, medvedi in ocene številčnosti

December 2018 – Rešeto, Glasilo občine Ribnica_Kako preprečimo medvedom zahajanje v naselje?

December 2018 – Obrh, glasilo občine Loška dolina_Kako preprečimo medvedom zahajanje v naselje?

December 2018 – Mostiščar, glasilo občine Ig_Kako preprečimo medvedom zahajanje v naselje?

December 2018 – Kočevar, časopis občin Kočevje & Kostel_Kako medvedom preprečimo zahajanje v naselje?

Februar 2019 – Suhorobar_Kako medvedom preprečimo zahajanje v naselje?

Februar 2019 – Barjanski list_Kako preprečimo medvedom zahajanje v naselje?

Poletje 2019 – Carnivore Damage Prevention News_Bear friendly labelling: Promoting coexistence with bears (v angleščini)

 

                     Avdio posnetki intervjujev:

December 2014 – Radio Ognjišče_Sobivanje z rjavim medvedom

Avgust 2015 – Radio Ognjišče_Škode po medvedu preprečujemo s pomočjo elektrike

Oktober 2017 – Metina lista – Metamorfoza_Velike zveri v Sloveniji, 1. del

November 2017 – Metina lista – Metamorfoza_Velike zveri v Sloveniji, 2. del

November 2017 – Radio Ognjišče_Medovarni smetnjaki

November 2017 – Radio Ognjišče_Izkušnje projekta LIFE DINALP BEAR

April 2018 – Radio Ognjišče_Pastirski psi in varovanje drobnice

Avgust 2018 – Radio Ognjišče_Zaščita čebelnjakov pred medvedi

Predstavitve na kongresih

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – Monitoring of effective population size – oral presentation (pdf)

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – Dinara-Pindos population level – oral presentation (pdf)

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – The early gonadal activity in Croatian brown bears and its management implications – oral presentation (pdf)

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – poster with general introduction to Life DinAlp Bear project (pdf)

Druge publikacije o rjavem medvedu

Fležar et al.2019_Free food for everyone: Artificial feeding of brown bears provides food for many non-target species

Reljić et al.2018_Challenges for transboundary management of a European brown bear population

Jerina, 2017_Prehranske značilnosti slovenskih medvedov (Mohorjev koledar 2018; Celjska Mohorjeva družba)

CDP (Carnivore damage prevention) news – spring 2016

Boitani et al. 2015_Key actions for Large Carnivore populations in Europe. Report to DG Environment, European Commission.

Bear report 2014_Provincia Autonoma di Trento

Bear report 2015_Provincia Autonoma di Trento

Bear report 2016_Provincia Autonoma di Trento

Autonomous Province of Trento, Forestry and Wildlife Department_Large Carnivores Report 2018

European Commission 2015_Defining, preventing, and reacting to problem bear behaviour in Europe

Logotipi

DINALP BEAR – LOGOTYPE COLLECTION – ENG

DINALP BEAR – LOGOTYPE COLLECTION – ENG + Natura 2000 and LIFE logotypes

DINALP BEAR – GUIDELINES FOR USING THE LOGOTYPE – ENG