AKCIJA C.3 – Vključevanje povezanosti in primernosti medvedovega habitata v prostorsko načrtovanje

Povezanost razdrobljenih delov habitata je kritična za dolgoročno preživetje prostoživečih populacij, saj neposredno omogoča njihovo dinamiko ter dolgoročno preživetje, hkrati pa tudi predstavlja možnost za širjenje populacij. Ponovna poselitev vzhodnih Alp preko naravnega širjenja medveda iz dinarske populacije je ena od prioritet ohranjanja medveda v Evropi. To pomeni, da je povezanost Dinarskega gorstva z Alpami ključnega pomena za vzpostavitev ter ohranjanje medveda v Alpah, saj bo zagotovila primerno število priseljevanja in vzdrževala genski pretok med populacijama. Najučinkovitejši način za doseganje tega cilja je zagotavljanje informacij za presoje vplivov na okolje, ki bi vključevale povezanost habitatov rjavega medveda v prostorsko načrtovanje in ohranila najpomembnejša območja. Razumevanje primernosti habitata in prostorske povezanosti krajine bomo prenesli tudi v priročnik »Navodila za pripravo presoje vplivov na okolje«. Namen priročnika je namreč njegova uporaba pri prostorskem načrtovanju, za preprečevanje nadaljnjega drobljenja habitata ter pri oceni kritičnih ovir, ki povzročajo fragmentacijo ter prepoznavo najprimernejših mest za izboljšanje stanja. Na to temo bomo v vseh partnerskih državah pripravili izobraževalni seminar. S to akcijo nameravamo izboljšati strokovno znanje na tem področju in popularizirati povezanost habitata velikih zveri med strokovnjaki in podjetji, ki se ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem in presojo vplivov na okolje.

Priročnik za vključevanje povezljivosti in primernosti prostora za medveda v prostorsko načrtovanje

Zadnje C.3 akcije:

Domači okoliš medveda »Roka« v naši spletni banki podatkov

O gibanju medvedjega samca Roka v predalpskem prostoru smo že poročali (povezava tukaj), ogledate pa si lahko tudi zemljevid njegovega [...]

Kaj počne medved »Rok« v Trnovskem gozdu?

Samec rjavega medveda s predalpskega dela Zahodne Slovenije, ob odlovu poimenovan Rok, je zadnji medved, ki bil je opremljen z [...]

Priročnik o upoštevanju prisotnosti medveda pri prostorskem načrtovanju

Smrtnost medvedov zaradi prometnih nesreč vpliva na populacijsko dinamiko in omejuje naravno širitev populacije v Alpe. Da bi omilili negativne [...]

Upoštevanje prisotnosti medveda pri prostorskem načrtovanju

V aprilu so strokovnjaki Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za prostorske načrtovalce in presojevalce vplivov na okolje v sklopu projekta [...]

LIFE DINALP BEAR na AlpGov posvetu o povezljivosti habitatov in zeleni infrastrukturi

Udeležili smo se posveta na temo povezljivosti habitatov in zelene infrastrukture (Networking for Ecological Connectivity and Green Infrastructure) v Škocjanskem [...]

LIFE DINALP BEAR na delavnici Platforme EU za sobivanje ljudi in velikih zveri

Udeležili smo se tretje regijske delavnice Platforme EU za sobivanje ljudi in velikih zveri, ki je potekala od 18. do [...]