LIFE – finančni mehanizem Evropske komisije

LIFE Slovenija – LIFE Krepitev zmogljivosti

Life Arctos – Brown Bear Conservation: Coordinated Actions in the Alpine and Apennine Range

LIFEURSUS – Best practices and demonstrative actions for conservation of Ursus arctos species in the eastern Carpathians, Romania

Conservation of Brown Bear (Ursus arctos) population in Romania

LIFE EX-TRA – Improving the conditions for large carnivore conservation – a transfer of best practices (2009-2012)

International Association for Bear Research & Management.

Leben am Limit

Dinaricum – Društvo za raziskovanje, ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov

Large Carnivores – spletna stran Evropske komisije

Large Carnivore Initiative for Europe (IUCN Species Survival Commission Specialist Group)

 

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zavod RS za varstvo narave 

Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Univerza v Ljubljani – Veterinarska fakulteta, Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele

Geodetski inštitut Slovenije

 

Čebelarska zveza Slovenije

Prirodoslovni muzej Slovenije

ZOO Ljubljana

 

SloWolf – Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013)

LIFE WOLFALPS – Volk v Alpah: izvajanje usklajenih varstvenih ukrepov na izbranih ključnih območjih in širše

LIFE Kočevsko – Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko

LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdu

LIFEGENMON – LIFE for European Forest Genetic Monitoring System