Priročnik o upoŔtevanju prisotnosti medveda pri prostorskem načrtovanju

Smrtnost medvedov zaradi prometnih nesreč vpliva na populacijsko dinamiko in omejuje naravno Ŕiritev populacije v Alpe. Da bi omilili negativne [...]

Zakaj je odstrel medveda pomemben upravljavski ukrep v Sloveniji?

Tuje države navadno dojemajo Slovenijo kot državo z zglednim sistemom upravljanja populacije rjavega medveda, saj je ta pri nas v [...]

26. Mednarodna konferenca o raziskavah in upravljanju z medvedom končana

Osrednja tema 26. IBA konference Ā»Å½ivljenje z medvediĀ« je bilo sobivanje ljudi z medvedi na gosto poseljenih in politično razdrobljenih [...]

Kako se je zadnjih 20 let spreminjala Ŕtevilčnost medveda v Sloveniji in na HrvaŔkem?

Za oceno Ŕtevilčnosti medveda je v zadnjem desetletju najbolj uveljavljena metoda molekularne genetike. S to metodo pa v praksi zaradi [...]

Smrtnost medveda v prometu – letno poročilo učinkovitosti omilitvenih ukrepov

V drugi polovici leta 2017 in v prvi polovici leta 2018 smo nadaljevali z monitoringom učinkovitosti omilitvenih ukrepov za zmanjŔanje [...]

Poročilo o oceni velikosti populacije medveda v severnih Dinaridih in Alpah

Pripravili smo končno poročilo Ŕtudije ocene velikosti populacije medveda v Dinaridih in Alpah. Poročilo je nastalo pod okriljem akcije C.5 [...]

IŔčemo dva nova projektna sodelavca

Na Oddelku za gozdarstvo BiotehniÅ”ke fakultete Univerze v Ljubljani iŔčemo dva nova sodelavca za delo na projektih ā€œLIFE DINALP BEARā€ [...]

O prehodu medvedov (in drugih živali) čez cesto nas opozarja nov dinamični prometni znak

V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR je inÅ”titut Eurofins ERICo skupaj s podjetjem MIEL d.o.o., Ā MedpodjetniÅ”kim izobraževalnim centrom Velenje in [...]

Na del primorske avtoceste smo namestili električno ograjo

Preprečevanje povoza medvedov na avtocestah je ena izmed pomembnih aktivnosti v sklopu projektne akcije Ā»ZmanjÅ”anje smrtnosti medvedov v prometuĀ«. V [...]

Mreženje z LIFE projekti v italijanskih Apeninih

Septembra smo se LIFE DINALP BEAR projektni partnerji iz Slovenije, HrvaŔke in Italije udeležili mreženja v dveh narodnih parkih v [...]