C.1 ORGANSKI ODPADKI

C.2 ŠKODNI PRIMERI

C.3 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

C.4 ZMANJŠANJE SMRTNOSTI MEDVEDOV V PROMETU

C.5 MONITORING POPULACIJE

C.6 EKOTURIZEM

C.7 DODATNO KRMLJENJE

C.8 PROSTORSKA PODATKOVNA BAZA

C.9 MODELI UPRAVLJANJA

C.10 INTERVENCIJSKE SKUPINE