Končali smo dveleten preskus učinkovitosti krmljenja medvedov z mrhovino

V Sloveniji in več drugih državah Evrope ima krmljenje medvedov dolgo tradicijo. Tradicionalno se je na krmiŔča polagalo zlasti koruzo [...]

Kako se je zadnjih 20 let spreminjala Ŕtevilčnost medveda v Sloveniji in na HrvaŔkem?

Za oceno Ŕtevilčnosti medveda je v zadnjem desetletju najbolj uveljavljena metoda molekularne genetike. S to metodo pa v praksi zaradi [...]

Smrtnost medveda v prometu – letno poročilo učinkovitosti omilitvenih ukrepov

V drugi polovici leta 2017 in v prvi polovici leta 2018 smo nadaljevali z monitoringom učinkovitosti omilitvenih ukrepov za zmanjŔanje [...]

Izdelava strateŔkih dokumentov upravljanja z medvedom v Sloveniji se nadaljuje

Po izvedbi več delavnic z veliko deležniki v procesu revizije strateŔkih dokumentov upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji, se proces [...]

IŔčemo dva nova projektna sodelavca

Na Oddelku za gozdarstvo BiotehniÅ”ke fakultete Univerze v Ljubljani iŔčemo dva nova sodelavca za delo na projektih ā€œLIFE DINALP BEARā€ [...]

O prehodu medvedov (in drugih živali) čez cesto nas opozarja nov dinamični prometni znak

V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR je inÅ”titut Eurofins ERICo skupaj s podjetjem MIEL d.o.o., Ā MedpodjetniÅ”kim izobraževalnim centrom Velenje in [...]

Na del primorske avtoceste smo namestili električno ograjo

Preprečevanje povoza medvedov na avtocestah je ena izmed pomembnih aktivnosti v sklopu projektne akcije Ā»ZmanjÅ”anje smrtnosti medvedov v prometuĀ«. V [...]

Ponovno srečanje deležnikov pri upravljanju medveda v Sloveniji

Na četrtem srečanju deležnikov v procesu prilagajanja in izdelave novih strateŔkih dokumentov za upravljanje medveda v Sloveniji smo se člani [...]

Tretji posvet z deležniki na temo upravljanja medveda

8. novembra 2017 je v Ljubljani potekal že tretji posvet z deležniki zaradi prenove strateŔkih dokumentov za upravljanje rjavega medveda [...]

Mreženje z LIFE projekti v italijanskih Apeninih

Septembra smo se LIFE DINALP BEAR projektni partnerji iz Slovenije, HrvaŔke in Italije udeležili mreženja v dveh narodnih parkih v [...]