8. novembra 2017 je v Ljubljani potekal že tretji posvet z deležniki zaradi prenove strateških dokumentov za upravljanje rjavega medveda v Sloveniji. Posveta se je udeležilo prek 50 zainteresiranih deležnikov, ki so zastopali različne organizacije (upravljavci, kmetje, lovci, raziskovalci, naravovarstveniki itd.). Tema tokratnega posveta je bil pregled vsebine mednarodnih smernic za upravljanje populacije rjavega medveda na območju Alp in Severnih Dinaridov. Udeleženci so v obliki delovnih skupin podali svoja mnenja in predstave o trenutnem in prihodnjem načinu upravljanja medveda v Sloveniji in načinu prenosa vsebin iz mednarodnih smernic v prenovljeno nacionalno strategijo.