V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR je inštitut Eurofins ERICo skupaj s podjetjem MIEL d.o.o.,  Medpodjetniškim izobraževalnim centrom Velenje in Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) postavil nov dinamični prometni znak ob magistralni cesti Ljubljana – Kočevje južno od Turjaka. Nov sistem dinamičnih prometnih znakov bo skupaj z obstoječima, ki smo ju že namestili v okolici Dolenje vasi (Jasnica) in Ortneka konec leta 2015, prispeval k zmanjšanju povoza rjavega medveda in ostalih večjih vrst prostoživečih živali, saj voznike opozarja na približevanje živali cestišču.