Na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani iščemo dva nova sodelavca za delo na projektih “LIFE DINALP BEAR” in “Razvoj sodobnih metodoloških pristopov za preučevanje vedenja prostoživečih živali: raziskave nastanka problematičnih medvedov v kontrastnih okoljih Evrope”. Mesti za raziskovalca z doktoratom sta na voljo za obdobje do julija 2019, z možnostjo podaljšanja. Področje raziskovanja:

  • Nastanek problematičnih medvedov v kontrastnih okoljih Evrope (Position 1)
  • Razvoj in optimizacija sistema monitoringa pri Alpsko-Dinarski populaciji rjavega medveda (Position 2)

Rok za prijavo je  20.3.2018, oziroma do zapolnitve delovnih mest.

Position 1 – Adaptive behaviour of brown bears in contrasting landscapes of Europe

Position 2 – Development & optimisation of monitoring system for Alpine-Dinaric brown bear population