Na četrtem srečanju deležnikov v procesu prilagajanja in izdelave novih strateških dokumentov za upravljanje medveda v Sloveniji smo se člani projektne ekipe ciljno srečali s predstavniki živinorejcev in predstavniki odgovornega ministrstva (Ministrstvo za okolje in prostor). Namen srečanja je bilo razpravljanje o tistih vprašanjih glede upravljanja z medvedom v Sloveniji, ki živinorejce najbolj skrbijo. Predstavili so svoje poglede, prepričanja in pričakovanja v zvezi z upravljanjem medveda, člani projektne ekipe in predstavniki ministrstva ter Agencije RS za okolje pa smo predstavili nekaj ključnih dejstev in ugotovitev glede ekologije medveda, vedenjskih raziskav, upravljavskih odločitev na podlagi znanstvenih dognanj ter sistema izplačevanja odškodnin. Po dolgotrajni razpravi smo udeleženci prišli do nekaterih skupnih pogledov in predlogov.