Po izvedbi več delavnic z veliko deležniki v procesu revizije strateških dokumentov upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji, se proces izdelave strategije ohranjanja in upravljanja medveda nadaljuje. V marcu smo izvedli še dva sestanka s predstavniki resornega ministrstva (Ministrstvo za okolje in prostor), kjer smo razpravljali in oblikovali osnutke revidirane strategije upravljanja.