V drugi polovici leta 2017 in v prvi polovici leta 2018 smo nadaljevali z monitoringom učinkovitosti omilitvenih ukrepov za zmanjšanje povoza rjavega medveda na izbranih odsekih državne ceste Ljubljana – Kočevje in železniške proge Postojna – Prestranek in Rakek – Postojna. Podobno kot na lokacijah Ortnek in Jasnica (poročili za 2016 in 2017), kjer so že dlje časa postavljeni dinamični prometni znaki, se je tudi na lokaciji Turjak pomembno zmanjšala povprečna hitrost prihajajočih vozil v času potencialne nevarnosti (za 6 km/h). V primeru da se cesti približuje večja žival, se namreč vklopijo dinamični prometni znaki »Divjad na cesti«, kar voznika opozori na trenutno nevarnost v okolici cestišča.

Ugotovili smo, da se je v času izvedenih ukrepov na regionalni cesti in železnici število povoženih medvedov na zaščitenih odsekih letno zmanjšalo za povprečno več kot 50 %. Z video nadzorom pa smo v bližini teh odsekov cest ponovno dokumentirali večje število različnih vrst divjadi; dvakrat je bil opažen tudi rjavi medved (Jasnica in Turjak).