Osrednja tema 26. IBA konference »Življenje z medvedi« je bilo sobivanje ljudi z medvedi na gosto poseljenih in politično razdrobljenih območjih. Strokovnjaki in upravljavci z vsega sveta so predstavili rezultate najnovejših raziskav, tehnične napredke in študije primerov iz širokega spektra tem, pomembnih za zagotavljanje dolgoročnega sobivanja ljudi z medvedi.

Prispevki oziroma predstavitve na konferenci –bilo jih je kar 88 – so bili organizirani v sedem sklopov: Interakcije med človekom in medvedom ter upravljanje, Medvedi in družba, Ekologija, vedenje in fiziologija medveda, Medvedi in podnebne spremembe, Prostorske zahteve in demografske značilnosti medvedjih populacij, Molekularna genetika za ohranjanje in upravljanje z medvedi ter sklop Skupine za medvede pri IUCN zvezi z naslovom »Kaj bi bilo brez nas?«.

V fazi prijav je bila kar ena petina konferenčnih prispevkov zbranih v temi “Ekologija in vedenje medveda”, 16 % pa v temi “Interakcije med človekom in medvedom ter upravljanje”. Sedem odstotkov prijavljenih povzetkov je bilo oddanih na temo “Medved in družba”. Predstavitev plakatov je vključevala več kot 90 razstavljenih plakatov.

Projektna skupina je ponosna, da je na konferenci predstavila dosežke projektnih akcij LIFE DINALP BEAR in izkušnje članov projektne skupine z raziskovanjem in upravljanjem medveda. Sodelovali smo s kar štirinajstimi predstavitvami in organizirali tudi eno izmed štirih delavnic za udeležence konference.

Poleg znanstvenega programa pa smo preko organizacije »Medvedu prijaznih« stojnic promovirali tudi oznako »Medvedu prijazno«, ustvarjeno v sklopu projekta, kjer je kar 18 »medvedu prijaznih« ambasadorjev predstavljalo in prodajalo svoje »medvedu prijazne« izdelke.

Za ogled vseh prispevkov na konferenci vas vabimo k ogledu Zbornika povzetkov.