Ob letošnjem tednu gozdov je 24. 5. 2021 potekala otvoritev gozdne učne poti in stalne razstave o velikih zvereh na Mašunu na Snežniku, ki sta bili vzpostavljeni v okviru Interreg projekta Carnivora Dinarica. Razstava in gozdna učna pot pod geslom »Velike zveri soustvarjajo najboljše gozdove. Spoštujmo jih!« obiskovalce poučujeta o vlogi in pomenu medveda, volka in risa v ekosistemu. Hkrati  informirata o načinih upravljanja z velikimi zvermi in njihovi biologiji.

V razstavo in na gozdno učno pot smo avtorji razstave na Zavodu za gozdove Slovenije vključili številne vsebine o medvedu, ki so bile pridobljene v okviru projekta LIFE DINALPBEAR: od habitatnega modela, razširjenosti rjavega medveda, spremljanja stanja populacije, zmanjševanja povozov in drugih izgub do preprečevanja konfliktov med medvedom in človekom. Na ta način smo poskrbeli, da se bodo s projektom LIFE DINALPBEAR seznanili vsi obiskovalci Mašuna.

Gozdna učna pot je odprta vse dni v letu. Ogled gozdne hiše pa je mogoč ob predhodni najavi na Zavodu za gozdove Slovenije, Območni enoti Postojna. Vabimo vas, da se ob spoznavanju življenja medveda in ostalih velikih zveri naužijete lepot in gozdne spokojnosti Mašuna.