AKCIJA F.3 – Varstveni načrt po LIFE projektu

Varstveni načrt po LIFE projektu bo zagotovil, da se bodo rezultati projekta uporabljali tudi po koncu projekta in da bodo aktivnosti uvedene v okviru projekta postala redna praksa pri čezmejnem upravljanju z rjavim medvedom v projektnem območju.

Varstveni načrt po LIFE projektu bo izdelan z namenom ureditve odgovornosti in dejavnosti, ki so se začele v okviru projekta in se bodo nadaljevale tudi po koncu projekta:

 • Vključitev skupnih smernic v nacionalne načrte upravljanja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji (Provincia Autonoma di Trento) (Akcija A.6).
 • Redna uporaba ukrepov za zmanjševanje konfliktov, ki se bodo izkazale kot učinkovite v okviru projekta (Akciji C.1 in C.2).
 • Uporaba priročnika “Smernice za presojo vplivov na okolje (EIA) ” pri na presoji vplivov na okolje na območjih prisotnosti medveda (Akcija C.3).
 • Stalno delovanje električnih ograj vzdolž izbranih odsekih avtocest v Sloveniji in na Hrvaškem ter drugi ukrepi za zmanjšanje trčenju vozil (Akcija C.4).
 • Optimizirano spremljanje ohranitvenega statusa rjavega medveda na ravni populacije bo opredeljeno v skupnih smernicah kot osnova za dejavnosti, ki bodo vključene v nacionalnih / regionalnih načrtih upravljanja (Akcija C.5).
 • Spletna stran Ekoturizem bo delovala tudi po koncu projekta in služila pri promociji rjavega medveda v različnih turističnih aktivnostih (Akcija C.6).
 • Trupla povoženih parkljarjev bodo še naprej uporabljena za namene dodatnega hranjenja medvedov, če se bo to izkazalo za učinkovito. (Akcija C.7).
 • Delujoča internetna podatkovna baza (Akcija C.8).
 • Delujoč sistem za modeliranje scenarijev velikosti populacije rjavega medveda in upravljanja z vrsto (Akcija C.9).
 • Novoustanovljeni intervencijski skupini bodo delovali tudi po koncu projekta, in sicer ena v pokrajini Veneto in ena na Hrvaškem (Akcija C.10).
 • Nadaljevanje z organizacijo delavnic za šole in uporaba informacijskih tabel (Akcija E.1).
 • Uporaba info-točk na konfliktnih vročih točkah (Akcija E.3)
 • Spletna stran projekta ter Facebook in Twitter profil bodo še naprej aktivni (Akcija E.4).

Zadnje F.3 akcije:

LIFE DINALP BEAR je najboljši!

Tako pravi strokovna komisija v sestavi g. David Sassoli - predsednik Evropskega parlamenta, g. Ambroise Fayolle – podpredsednik Evropske investicijske [...]

Razglasitev nagrad na Evropskem zelenem tednu od 19. do 22. oktobra 2020

Evropska komisija vsako leto organizira Evropski zeleni teden (EU Green Week) - največjo konferenco o okoljski politiki. Letos je dogodek [...]

Predstavitveni video – glasovanje za nagrado LIFE Citizens’ Prize 2020 se nadaljuje

Ste že videli predstavitveni posnetek projekta LIFE DINALP BEAR za nominacijo nagrade LIFE AWARDS 2020? https://youtu.be/mW-v63hBFLU Glasujte za LIFE DINALP [...]

Glasovanje za Nagrado javnosti “LIFE Citizens’ Prize 2020 “ se je začelo

Potem ko je bil junija letos LIFE DINALP BEAR nominiran za nagrado Evropske komisije “LIFE AWARDS 2020”, sedaj z veseljem [...]

Nominacija za letošnjo nagrado “THE LIFE AWARDS”

Dobra novica iz Bruslja: Evropska komisija je izbrala nominirance za letošnje »LIFE NAGRADE«. Da, LIFE DINALP BEAR je bil izbran [...]

Evropski Komisiji smo oddali “Končno poročilo projekta”

Prejšnji mesec je bil za našo projektno skupino prelomen, saj smo oddali »Končno poročilo« projekta Evropski Komisiji in sofinancerjem. Izdelali [...]