Na Zavodu za gozdove Slovenije tudi po koncu nagrajenega projekta LIFE DINALP BEAR nadaljujemo s postavljanjem medovarnih ohišij za smetnjake, saj se je ta ukrep izkazal kot učinkovit pri preprečevanju konfliktov z rjavim medvedom. Z medovarnimi ohišji za smetnjake, kot so bili zasnovani v okviru projekta LIFE DINALP BEAR, smo opremili še deset skupinskih smetnjakov v okviru projekta Carnivora Dinarica.

Z medovarnimi smetnjaki se sedaj lahko pohvalijo na štirih novih lokacijah: Ekomuzej Pivška presihajoča jezera, Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Rak, naselje Dolenje jezero pri Cerknici ter dve postajališči v občini Loška dolina. Projekt Carnivora Dinarica je financiran s strani programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška, pri postavitvi medovarnih smetnjakov pa so sodelovali še podjetje JerMAT d.o.o, Občina Loška dolina, Notranjski regijski park, Občina Pivka, CŠOD Rak, komunala Cerknica ter komunalno podjetje Publikus.