V okviru projekta Opazujem-varujem, v katerem sta sodelovala Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Kočevsko, smo strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani sodelovali pri izobraževanju turističnih vodnikov in lokalnih prebivalcev o odgovornem ekoturizmu ter ukrepih za sobivanje z medvedom. Tako smo smernice odgovornega ekoturizma in znanje o učinkovitih ukrepih za sobivanje, oblikovanih v okviru projekta LIFE DINALP BEAR, prenesli tudi v aktivnosti omenjenega projekta Opazujem-varujem.

V lokalno turistično ponudbo opazovanja medveda na Kočevskem sta vključena tudi rejec in čebelar, ki svoje premoženje pred velikimi zvermi varujeta z sredstvi prejetimi v okviru projekta, za kar sta prejela tudi oznako »Medvedu prijazno«. Del sredstev iz turistične ponudbe opazovanja medvedov se namenja za nakup medovarnih kompostnikov, prav tako zasnovanih in izdelanih v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Veseli smo, da to omogoča nadaljevanje uporabe učinkovitih ukrepov v lokalnem okolju.

Poleg Zavoda Kočevsko tudi Javni Zavod Snežnik z Občino Loška dolina namenja del sredstev od vodenih opazovanj medvedov prav reševanju in preprečevanju konfliktov z medvedi na lokalni ravni, in sicer z nakupom medovarnih ohišij za smetnjake.

Na podlagi opisanih dobrih praks v ekoturizmu se je destinacija Kočevsko uvrstila na seznam Global TOP 100 Sustainable Destinations, ki so ga razkrili na letošnji konferenci Global Green Destinations Days – GGDD, ki je med 6. in 9. oktobrom 2020 potekala preko spleta.

Zavodu Kočevsko iskreno čestitamo ob prejeti nagradi. Hkrati smo veseli, da dobre prakse ekoturizma in sobivanja z medvedom, razvite v projektu LIFE DINALP BEAR, živijo v lokalnem okolju naprej tudi po koncu projekta.