V septembru smo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, vodilnega projektnega partnerja, gostili še zadnji obisk projektnega monitorja. Z veseljem smo sprejeli našega monitorja, prof. dr. Mitjo Kaligariča, in predstavnico našega sofinancerja Ministrstva za okolje in prostor, go. Julijano Lebez-Lozej.

Tistega jutra smo si zadali zahteven cilj za potek dneva: prebiti se skozi vse projektne akcije zelo natančno, preveriti vse predvidene cilje in dosežene rezultate, ovrednotiti naše dosežke in vpeljane akcije ter preveriti projektno administracijo in finančne tokove. Ker pa smo se sestali pripravljeni, je sestanek potekal gladko; še več, celostni pregled nad dosežki petletnega dela nas je napolnil s prijetnimi občutki, da je naše delo obrodilo sadove. Rezultate imamo na dlani in so prepoznavni tako na lokalni kot na mednarodni ravni. Potrudili smo se po naših najboljših močeh.

Radi bi se zahvalili tako g. Kaligariču kot ge. Lebez-Lozej za vso pomoč in nasvete skozi celotno obdobje projekta ter upamo, da smo ta projekt vodili ter implementirali na tak način, da bodo njegove sledi s pozitivnimi rezultati za človeka in medveda prepoznavne v družbi dolgoročno.