Spomladi 2017 smo na več lokacijah po Sloveniji prvič postavili medovarne smetnjake in medovarne kompostnike. Njihov namen je zmanjšanje pogostosti zahajanja medvedov v naselja. Po dobrem letu dejanske uporabe ugotavljamo, da tako smetnjaki kot tudi kompostniki dobro služijo svojemu namenu. Kljub izpostavljenosti različnim vremenskim razmeram so oboji ostali v dobrem stanju. Lokalni prebivalci so z medovarnimi smetnjaki in kompostniki zadovoljni in izkazujejo veliko mero razumevanja o njihovem pomenu, poročajo pa tudi o manj pogostih opažanjih medvedov. Podrobnosti o ukrepih na posameznih lokacijah so opisane v spodnjih poročilih (vsa poročila so v angleškem jeziku):

Poročilo o uporabi in delovanju medovarnih smetnjakov in kompostnikov v občini Kostel

Poročilo o uporabi in delovanju medovarnih smetnjakov in kompostnikov v Rakitni

Poročilo o uporabi in delovanju medovarnih smetnjakov in kompostnikov v Loški dolini

Poročilo o uporabi in delovanju medovarnih smetnjakov in kompostnikov v občini Ig

Poročilo o uporabi in delovanju medovarnih Poročilo o uporabi in delovanju medovarnih kompostnikov v občinah Ribnica in Sodražica

Skupno poročilo o uporabi in delovanju medovarnih smetnjakov in kompostnikov na “vročih točkah”