Naše najnovejše raziskave so pokazale hudo genetsko osiromašenost populacije medveda v Sloveniji in na Hrvaškem, ki predstavlja roben del večje dinarsko-pindske populacije. Po modelnih izračunih bo ob dosedanji genetski sliki populacija začela kmalu strmo upadati zaradi težav, povezanih z kritično nizko genetsko variabilnostjo. Pristojne institucije so zato ob podpori strokovnih in znanstveno-raziskovalnih ustanov že pripravile akcijski načrt za intervencijsko ukrepanje. Karpatske države so se zavezale k sodelovanju pri reševanju genetskega statusa naše populacije in rezultati intenzivnih dogovorov o doseljevanju medveda na Kočevsko in na hrvaški Velebit so že bili predloženi evropskim organom v odobritev. Po uradnih načrtih bo prva faza doseljevanja novih osebkov, ki bodo po transportu najprej dva meseca preživeli v karanteni na Kočevskem, končana konec leta 2017. V začetku leta 2018 bodo preseljeni osebki rjavega medveda prispevali nove gene tudi v genski bazen na Velebitu na Hrvaškem. V vsaki od obeh sezon bo predvidoma doseljenih med 35 in 40 osebkov.

Nekateri deležniki so sicer izrazili skrb, da se bodo z doseljevanjem povečali konflikti, saj so karpatski medvedi v veliki meri potomci udomačenih in v naravo spuščenih »plešočih medvedov«, ki imajo manj strahu pred ljudmi. Vendar pa raziskovalci zagotavljajo, da bodo vse doseljene medvede pozorno spremljali in jih ob morebitnem povzročanju konfliktov nemudoma evtanazirali. Projekt toplo pozdravljajo tudi slovenski in hrvaški lovci, saj so karpatski medvedi tudi do dvakrat večji od naših avtohtonih, kar bo pomenilo boljše priložnosti za trofejni lov.