Eden od ciljev projekta LIFE DINALP BEAR je sprejem skupnih smernic za upravljanje z rjavim medvedom na ravni populacije. Naše izhodišče je bilo skupno upravljanje z medvedom na projektnem območju, t.j. v Italiji, Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem. Na enem od preteklih srečanj platforme WISO, ki deluje v sklopu Alpske konvencije, pa je bila sprejeta pobuda za pripravo smernic za upravljanje z medvedom na ravni vseh alpskih držav.

Projekt LIFE DINALP BEAR je tako sprejel izziv za pripravo smernic na območju Alp, k sodelovanju pa pritegnil še Bosno in Hercegovino. O nastajajočem dokumentu smo razpravljali na delavnici v Benetkah 7. februarja letos. Dogodek smo združili z mreženjem z italijansko-turškim projektom na temo varstva rjavega medveda. Sprejetje smernic za upravljanje z medvedom v Alpah in Dinaridih bo pomenilo pomemben korak k dolgoročnemu varstvu medveda v tem delu Evrope.