17. in 18. avgusta 2015 sta na Kočevskem in Notranjskem potekali usposabljanji za monitoring medveda (v okviru projekta Life DinAlp Bear) in volka (državni monitoring). Dogodka smo izkoristili kot odlično priložnost za povezovanje dveh projektov, ki se ukvarjata z velikimi zvermi. Usposabljanji sta bili namenjeni zaposlenim na Zavodu za gozdove Slovenije (predvsem revirnim gozdarjem, pooblaščencem za cenitev škod po zavarovanih vrstah in zaposlenim v loviščih s posebnim namenom). Usposabljanj se je skupaj udeležilo 90 oseb, ki so se tam seznanile s pravilnimi postopki zbiranja genetskih vzorcev medveda in volka. Prisotne se je podrobneje seznanilo tudi s cilji in delom na projektu Life DinAlp Bear.