V Solunu v Grčiji je letos potekala 23. mednarodna konferenca »Conference on Bear Research and Management«. Tema konference je bila »Medvedi in ljudje v 21. stoletju: izzivi in rešitve za mirno sobivanje«. Namen teme je bil opozoriti na glavne izzive za ohranitev medveda v svetu.

Člani naše projektne skupine so predstavili projekt in prve rezultate v treh prispevkih – na plakatu s splošno predstavitvijo našega projekta in dvema ustnima predstavitvama – o izzivih varstva rjavega medveda na nivoju populacije in o spremljanju efektivne velikosti populacije v populaciji, pri kateri se izvaja odstrel.

Vsebina predstavitev (v angleščini):

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – poster with general introduction to Life DinAlp Bear project (pdf)

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – Monitoring of effective population size – oral presentation (pdf)

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – Dinara-Pindos population level – oral presentation (pdf)

LIFE DINALP BEAR at the IBA conference in Greece, 20.10.2014 – The early gonadal activity in Croatian brown bears and its management implications – oral presentation (pdf)