Z veseljem naznanjamo izid strokovne publikacije z naslovom Priročnik za razumevanje in reševanje konfliktov med človekom in velikimi zvermi: Strategije in nasveti za uspešno komunikacijo in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ki ga je pripravil ameriški strokovnjak za sobivanje z velikimi zvermi, dr. Seth M. Wilson. V priročniku so predstavljene tehnike in pristopi k reševanju vprašanj sobivanja ljudi in rjavega medveda ter volka v poseljenih območjih. Priročnik je namenjen svetovalcem na terenu, ki se ukvarjajo z upravljanjem in ohranjanjem velikih zveri. Vodnik zajema načine učinkovite komunikacije in strategije za oblikovanje sodelovanj in partnerskih mrež ljudi, ki bivajo na območjih velikih zveri. Glavno sporočilo priročnika je, da pozitivno sodelovanje med različnih interesnimi skupinami, lokalnimi skupnostmi in tistimi, ki upravljajo s populacijami velikih zveri,  omogoča iskanje rešitev in odgovorov, ki vodijo k dolgoročnemu sobivanju in zmanjšanju števila konfliktov med zvermi in ljudmi.

Pri nastanku priročnika je sodelovalo veliko število strokovnjakov. Sodelovali so pooblaščenci za cenitev škod iz Zavod za gozdove Slovenije in člani intervencijskih skupin iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije, poleg tega pa so k zasnovi veliko idej prispevali predstavniki projekta LIFE DINALP BEAR iz Zavoda za gozdove Slovenije, Avtonomne province iz Trenta (Italija), Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Univerze v Zagrebu in Univerze za veterinarsko medicino z Dunaja.

Ekipa projekta LIFE DINALP BEAR se dr. Sethu Wilsonu zahvaljuje za ves trud, s katerim je obogatil projektne aktivnosti. Upamo, da se bo naše sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.

Elektronsko verzijo priročnika najdete tukaj.