Projekt LIFE DINALP BEAR smo predstavili članom projektne skupine LIFE WOLFALPS. V okviru aktivnosti mreženja z drugimi projekti, ki obravnavajo podobne tematike, so člani tega čezmejnega slovensko italijanskega projekta obiskali skupino projekta LIFE+ SloWolf, ki se je zaključil konec leta 2013. Koordinator projekta je predstavil glavne cilje projekta ter izzive za njihovo doseganje. Predstavili smo jim tudi razvoj monitoring portala. Na dogodku so bili prisotni tudi nekateri člani italijanskega medvedjega projekta LIFE Arctos, ki se ukvarja z varstvom medvedov v Alpah in Apeninih.