V okviru projekta LIFE DINALP BEAR smo 25.5. in 19.6.2017 na Notranjskem odlovili 2 medveda in ju opremili z radio-telemetričnima ovratnicama. Prvemu, triletnemu samcu smo namestili navadno GPS/GSM ovratnico, 6-letnemu samcu pa GPS/GSM ovratnico z vgrajeno telekamero. Oba odlova sta potekala brez zapletov, premike medvedov pa že sledimo preko podatkov o njunih lokacijah, ki jih dobimo preko satelitske povezave z ovratnico. Redno bomo sledili njunemu gibanju in v primeru približevanja naseljem odšli tudi preveriti, kaj ju je tja privabilo. Tako pridobljeno znanje nam bo pomagalo ovrednotiti učinkovitost ukrepov, ki smo jih zasnovali za zmanjševanje konfliktov med medvedi in ljudmi, s čimer bomo imeli v rokah orodje za povečevanje pripravljenosti ljudi na sobivanje.