V sklopu obnove internetnega portala naše banke podatkov o rjavem medvedu smo izvedli tudi delavnico za pooblaščence Zavoda za gozdove Slovenije za delo z zavarovanimi vrstami in pridobivanjem podatkov o le-teh. Pooblaščenci ZGS so usposobljeni strokovnjaki, ki med drugim delujejo tudi na področju zmanjševanja konfliktov med ljudmi in zavarovanimi živalskimi vrstami v sklopu intervencijske skupine za velike zveri, izvajajo meritve osebkov odvzetih zavarovanih vrst in pregledujejo škodne primere na človekovi lastnini.

Na delavnici smo jih podrobno seznanili s sestavo, delovanjem in posodabljanjem internetnega portala https://portal.mbase.org/, na katerem zbiramo podatke o rjavem medvedu na nivoju populacije. Podatke prispevamo projektni partnerji iz štirih držav (Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije), nabor podatkov pa bomo v prihodnje razširili še na druge zavarovane vrste.

Pooblaščenci ZGS so se na delavnici seznanili tudi z delovanjem spletnih in mobilnih aplikacij, ki smo jih za vnos posameznih podatkov razvili v sklopu projekta, s čimer bomo izboljšali proces zbiranja podatkov ter zmanjšali možnost napak. Procesiranje, uporaba in izmenjava podatkov med pristojnimi inštitucijami bo na tak način hitrejša in učinkovitejša, kar bo tudi pozitivno vplivalo na sam proces monitoringa in upravljanja s populacijo.