Objavljen je akcijski plan za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje smrtnosti rjavih medvedov v Sloveniji zaradi prometa, ki je bil izdelan v sklopu akcije A.4. V akcijskem planu so prikazani izbrani odseki na državni cesti Ljubljana – Kočevje, na železniških progah Postojna – Pivka in Ljubljana – Postojna ter na avtocesti Ljubljana – Postojna. Izbrane odseke bomo zaščitili pred prehajanjem večje divjadi (s poudarkom na rjavem medvedu) z namestitvijo zvočnih odvračal (državne ceste, železniški progi) oziroma električnega pastirja (avtocesta).

Action plan for the implementation of the mitigation measures in Slovenia 30.6.2015 (v angleščini)