V sklopu akcije C.4 (Zmanjšanje smrtnosti medveda v prometu) smo v mesecu aprilu končali z montažo zvočnih odvračal v obcestne stebričke oz. smernike na regionalni cesti Ljubljana – Kočevje Zvočna odvračala smo montirali na štirih odsekih, in sicer pri Novih Ložina, Gornjih Ložina, pri Ortneku in pri Turjaku v skupni dolžini več kot 7 km.

Zvočna odvračala delujejo le v času, ko se odseku bliža vozilo. S tem medveda oz. kakšno drugo žival, ki je takrat na cestišču, opozarjajo na bližajočo se nevarnost in ji dajejo na razpolago več časa, da zbeži pred nevarnostjo. S tem smo zopet izvedli enega od ukrepov za povečanje varnosti udeležencev v prometu in zmanjšanje smrtnosti prostoživečih živali na najbolj problematičnih odsekih slovenskih prometnic.