21. septembra 2016 je na centralni enoti Zavoda za gozdove Slovenije potekalo srečanje projektnih partnerjev LIFE DINALP BEAR, 22. in 23. septembra pa nas je tretjič obiskal monitor projekta LIFE DINALP BEAR, dr. Mitja Kaligarič, skupaj s predstavnico za LIFE projekte Ministrstva za okolje in prostor, go. Julijano Lebez Lozej. Prvi dan je projektna skupina predstavila potek planiranih aktivnosti v projektu, drugi dan pa je bil namenjen terenskemu ogledu. Ogledali smo si postavljanje elektromrež za varovanje drobnice na Blokah, ukrepe za zmanjševanje smrtnosti medvedov na slovenskih železnicah in primer krmišča, na katerem smo vzpostavili poskusno krmljenje medvedov z mrhovino v okviru raziskave pomena mrhovine za medveda.