5. marca 2015 je na Zavodu za gozdove Slovenije potekalo srečanje s pooblaščenci, ki se med drugim ukvarjajo s konflikti med človekom in medvedom v Sloveniji. Vsi pooblaščenci so tudi uradni cenilci škod in so redno v stiku z lokalnim prebivalstvom na območjih prisotnosti rjavega medveda. Projektna skupina je na srečanju predstavila aktivnosti, v katerih bodo pooblaščenci vključeni in poudarila njihov pomen v projektu. Prav pooblaščenci so namreč tisti, ki pomembno vplivajo na informiranost lokalnega prebivalstva in lahko ponudijo prave odgovore pri reševanju konfliktov z medvedi ter spodbujajo uporabo učinkovitih varovalnih ukrepov za preprečevanje nastajanja škod na premoženju.