V okviru projektne akcije A1 je 21. in 22. aprila 2015 na Notranjskem potekala delavnica, s pomočjo katere bomo izdelali smernice in protokol za posredovanje intervencijskih skupin v primerih ogrožanja varnosti ljudi s strani rjavega medveda. Delavnice so se udeležili člani intervencijskih skupin iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije. Prvi dan srečanja je bil namenjen predvsem izmenjavi izkušenj med intervencijskimi skupinami. S tem namenom so potekale delavnice na temo ravnanja intervencijskih skupin v različnih situacijah (npr. trki vozil z medvedi, najdba poškodovanega, bolnega ali mrtvega medveda, najdba osirotelih mladičev, nezakonito ubijanje medvedov). Drugi dan srečanja je bil namenjen terenskemu ogledu več škodnih primerov na čebelnjakih in ogledu lokacije, na kateri so praviloma vsako leto zabeleženi primeri trkov vlakov z medvedi. Člani intervencijskih skupin so si tudi na terenu izmenjali svoje izkušnje in predloge za učinkovitejše reševanje konfliktnih situacij, v katere so vpleteni medvedi.