V začetku oktobra smo se sestali s predstavniki Javne agencije za železniški promet RS, kjer smo predstavili namene in cilje projekta LIFE DINALP BEAR in še zlasti aktivnosti za zmanjšanje umrljivosti rjavega medveda zaradi prometa vključno z železnicami. Hkrati smo obravnavali problematiko povoza rjavega medveda na železniških tirih zaradi razsutega tovora, ki je lahko vzrok za zadrževanje medvedov in divjih prašičev na železniških tirih. Dogovorili smo se, da se jeseni 2016 pripravi razširjen sestanek oziroma delavnica za zaposlene na SŽ na to temo in se natančneje ovrednoti problematiko povoza rjavega medveda in ostalih vrst prostoživečih živalskih vrst na železniških tirih, analizira najpomembneje vzroke zanj in se predstavijo možnosti za reševanja te problematike.

 

Foto 2: Marko Masterl