Pripravili smo obrazce, preko katerih lahko oddate vlogo za  uporabo oznake »Medvedu prijazno«. Oznake »Medvedu prijazno« so namenjene promociji produktov in storitev, katerih proizvodnja oziroma izvedba medvedu in njegovemu habitatu ni škodljiva, hkrati pa omogočajo večjo prepoznavnost prizadevanja lokalnih skupnosti za ohranjanje okolja.

Pripravili smo tri sklope obrazcev:

Prejete vloge bo obravnavala pet članska komisija, v sestavi strokovnjakov iz Biotehniške fakultete, Zavoda za gozdove Slovenije in s področja turizma. Več o oznaki »Medvedu prijazno«, si lahko preberete v zloženki.