Populacijska prostorska baza je sedaj dostopna na spletu (http://213.136.91.254/bear/). Baza omogoča vnos in grafični prikaz podatkov, ki so pomembni za monitoring populacije rjavega medveda na projektnem območju (GPS telemetrija, pojavljanje škod, smrtnost, znaki prisotnosti, opažanja). Baza bo tekom projekta nadgrajena z dodatnimi aplikacijami za vnos podatkov.