Konec februarja je v Domodossoli (Italija) v sklopu Alpske konvencije potekala mednarodna delavnica na temo preventive in odškodninskih sistemov na področju škode zaradi velikih zveri. Delavnice so se udeležili tudi trije predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, ki so predstavili načine preprečevanja škode, ki jih uporabljamo v Sloveniji. Kot zelo učinkovita pristopa pri varovanju drobnice se kažeta predvsem uporaba visokih elektromrež in pastirskih psov, pri zaščiti čebelnjakov pred medvedom pa so poleg elektromrež učinkovite tudi večžične elektroograje. Za razliko od drugih alpskih držav, se v Sloveniji veliko pozornosti posveča nadzoru uporabe teh ukrepov na terenu, kar močno vpliva na njihovo učinkovitost.

Zadnji dan srečanja je bil namenjen srečanju partnerjev WISO platforme, kjer so predstavniki posameznih alpskih držav predstavili stanje populacij velikih zveri in aktualnosti na področju njihovega upravljanja.