Med 5. in 7. novembrom je v Velenju potekal 4. Mednarodni kongres o lovstvu in upravljanju z divjadjo, ki ga je organiziral ERICo Velenje v sodelovanju s številnimi drugimi organizacijami, med katerimi je bil tudi Zavod za gozdove Slovenije. Koordinator projekta LIFE DINALP BEAR, Rok Černe, je s soavtorji z Univerze v Ljubljani na kongresu predstavil pomen upravljanja rjavega medveda na populacijskem nivoju na konkretnem primeru projekta LIFE DINALP BEAR. Na kongresu je bilo skupaj prisotnih 110 udeležencev in predstavljenih 35 različnih prispevkov iz 12 držav na temo lovstva in upravljanja prostoživečih živali.

Povezava do spletne strani kongresa: http://www.huntsymposium.com/