DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, je 8. 5. 2015 na gradu Jable pri Mengšu organizirala delavnico “Prostoživeče živali na avtocestah”. Več kot 120 udeležencev dogodka je imelo priložnost poslušati večje število predavanj o problematiki zahajanj prostoživečih živali (vključno z rjavim medvedom) v avtocestne koridorje, o problematiki trkov vozil z divjadjo, smrtnosti prostoživečih živali na cestah in železnicah ter možnih omilitvenih ukrepih. Predavali so predstavniki upravljavcev s cestami in lovske organizacije, veterinarji in raziskovalci iz Srbije, Hrvaške in Slovenije. Dve predavanji sta bili namenjeni tudi predstavitvi LIFE DinAlp Bear projekta, in sicer s poudarkom na akciji C.4 (Zmanjšanje smrtnosti medvedov v prometu). Boštjan Pokorny (ERICo Velenje) je v osrednjem predavanju “Promet in velike vrste prostoživečih živali: problematika, stanje in izkušnje z omilitvenimi ukrepi v Sloveniji in Evropi” med drugim predstavil tudi najpomembnejše cilje in aktivnosti omenjene akcije na slovenskih avtocestah. Bojan Vivoda (Avtocesta Rijeka-Zagreb d.d.) pa je predstavil aktivnosti, ki so bile v sklopu projekta že izvedene oz. bodo izvedene v bližnji prihodnosti na avtocesti Rijeka-Zagreb (Hrvaška).