Udeležencem planinskega tabora smo predstavili življenje medvedov v Sloveniji in projekt LIFE DINALP BEAR. Predavanja so se udeležile vse generacije planincev, od otrok do starejših. Tematika jih je vse zelo zanimala, z velikim zanimanjem pa so si ogledali tudi naše zloženke ”Kako se vesti na območju medveda”.