Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Veterinarsko fakulteto Univerze v Zagrebu opravili analizo smrtnosti medvedov zaradi povozov na cestah in železnicah v Sloveniji in na Hrvaškem. V analizi smo identificirali tiste skupine medvedov, ki jih ta smrtnost najbolj ogroža, raziskali časovne trende povozov ter ovrednotili vpliv povozov na samoobnovljivost alpskega dela populacije rjavega medveda.

Končno poročilo o analizi:

Poročilo o vplivu smrtnosti medvedov v prometu na slovensko-hrvaško populacijo in njeno razširjenje proti Alpam

Foto: Marko Masterl