Univerza v Ljubljani je v maju organizirala dvodnevno delavnico, katere namen je bila optimizacija čezmejnega spremljanja varstvenega statusa rjavega medveda na ravni populacije. Delavnice so se udeležili projektni sodelavci iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije ter predstavnik slovenskega ministrstva.

Prvi del delavnice je bil namenjen splošnemu pregledu poteka monitoringa v vsaki od držav ter diskusiji o problemih, na katere so naleteli med zbiranjem ali analizo podatkov.

V drugem delu delavnice so udeleženci sodelovali v moderirani diskusiji o praktičnih rešitvah za vzpostavitev multinacionalnega monitoringa. Največji izziv so predstavljale različne prioritete posameznih držav, saj se gostota in številčnost medveda v Dinaridih in Alpah močno razlikujeta, ter izbira najustreznejših indikatorjev za spremljanje populacije in konfliktov z ljudmi.

Dogovorjene smernice bodo objavljene v poročilu in predstavljene pristojnim ministrstvom. Medtem pa si lahko tukaj ogledate poročilo o poteku in vsebini delavnice.