Vzpostaviti monitoring rjavega medveda na nivoju celotne populacije je bil eden glavnih ciljev projekta. V maju je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani potekala dvodnevna delavnica, na kateri smo govorili o čezmejni harmonizaciji monitoringa populacije rjavega medveda.

Tekom projekta smo testirali in vpeljali številne nove pristope, da bi izboljšali obstoječe nacionalne programe monitoringa rjavega medveda. Pridobili smo nove izkušnje in znanje ter pripravili analizo stroškov in koristi, s pomočjo katere smo se dokopali do odgovorov na vprašanja, kaj deluje in kaj ne. A navkljub vsemu se monitoring populacije še vedno izvaja na nivoju posameznih držav in v veliki meri ostaja razdrobljen. Da bi lahko učinkovito sledili razvoju te dinamične populacije rjavega medveda, ki se vztrajno širi, in pomagali pri varstvu le te, je nujno, da uskladimo monitoring preko državnih meja.

Delavnico smo začeli s predstavitvami izvedbe monitoringa v vsaki posamezni državi, ki so vključene v projekt. Osredotočili smo se na razlike med njimi in kaj so skupne točke ter izpostavili, kaj je že dobra praksa in kaj bi lahko spremenili. Sledila je vodena diskusija, s pomočjo katere smo iskali praktične rešitve, kako harmonizirati monitoring rjavega medveda na območju SZ Dinaridov in JV Alp na nivoju celotne populacije.